תנאי שימוש / תקנון – ZivGallery

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של ZIVGALLERY (להלן 'האתר').
תנאי השימוש באתר חלים על השימוש בו וכל התכנים המופיעים בו באמצעות כל אמצעי תקשורת.
תנאי השימוש באתר הינם בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
.עצם השימוש (גלישה ו/או צפייה) באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש כפי שישתנו מעת לעת, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מנהלי האתר ו/או הגלריה.
באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע מביצוע כל שימוש באתר.

אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהי בתמונות של היצירות המופיעות בו. אין להוריד, להעתיק, לצלם, להדפיס בכל גודל שהוא ובוודאי שאין למכור ו/או לסחור העתקים מודפסים של יצירות שהורדו כתמונות מהאתר בשום פורמט שהוא, ללא אישור ממנהלי הגלריה ו/או מהאמנים עצמם עור יצירותיהם הם המצוגות באתר. הרחבה על כך בהמשך התקנון תחת הכותרת 'קניין רוחני'
האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד. נוסח תנאי השימוש המחייבים והקובעים הם המפורסמים באתר בעת השימוש. מומלץ לקרוא ולהתעדכן מעת לעת בתנאי השימוש.

ייתכנו מקרים חריגים של טעויות ביחס למידע על היצירות באתר לרבות מחירם לרכישה אצל האמן במידה ומחיר פורסם. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש ו/או טעות הקלדה. יובהר כי במקרים אלו, לא יוכל המשתמש להנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את היצירה במחיר הנכון ישירות מהאמן.

אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועתם, הרגלי גלישה באתר, ניתוח קליקים וזמן שהייה.
האתר יעשה כל שביכולתו ובהתאם לדין בכדי להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע הנ"ל מוסכם בזאת כי למשתמשים לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי האתר.

באשר לאמנים המפרסמים – במידה ונפלה טעות אנוש באתר, לרבות הצגת יצירה מסויימת אצל אמן שאינו האמן בעל היצירה, או טעות בפרטי היצירה, ניתן לפנות אל מנהלי הגלריה לצורך תיקון, ולא תהיה מקום לתביעה זו או אחרת בשל ט.ל.ח

הדינים החלים על השימוש באתר יהיו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין העולה מהשימוש באתר תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב.

קניין רוחני:
כל הזכויות באתר כולל תמונות היצירות, מבנה ועיצוב האתר, לוגו, קוד כתיבת האתר, קבצים גרפיים, טקסט, פונטים (גופנים) וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכושה וקניינה הרוחני של הגלריה. אין להעתיק/לשנות/לפרסם/להעביר/להפיץ/למכור או לעשות שימוש כלשהובתוכן האתר או כל חלק ממנו ללא הסכמה מוקדמת בכתב יד מהגלריה.

אין לעשות ביצירות באתר שימוש כלשהו ליצירת יצירה אחרת או כזו הנגזרת/מומרת של היצירות לסוג אחר של יצירה ואין לכלול אותן בכל יצירה שהיא. אין להציג את יצירות האומנות המוצגות באתר, במלואן או בחלקן או בגרסה מצומצמת או מוקטנת שלהן בשום אתר אחר לרבות בדרך של הפנייה או קישור.כל הפרה של זכויות סימני המסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, לרבות שימוש ביצירות לצורך גריפת רווח, עלולות להשית על המשתמש עונשים בתחום האזרחי ו/או בתחום הפלילי.

דילוג לתוכן